Σχεδιασμός ενός ενισχυτή ήχου με τρανζίστορ. Μέρος 3ο.

Υλοποίηση.

Έχοντας ολοκληρώσει τον ενισχυτή μας ήρθε η ώρα να τον κατασκευάσουμε και να τον δοκιμάσουμε.

Posted in Electronics | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Σχεδιασμός ενός ενισχυτή ήχου με τρανζίστορ. Μέρος 2ο.

Βαθμίδα Ισχύος.

Έχοντας ολοκληρώσει τον προενισχυτή μας ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με την βαθμίδα ισχύος του ενισχυτή μας. Θέλω η βαθμίδα αυτή να είναι ένας ενισχυτής Τάξης B. Για τον λόγο αυτό θα διαλέξουμε έναν ενισχυτή Push-Pull.

Continue reading

Posted in Electronics | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Σχεδιασμός ενός ενισχυτή ήχου με τρανζίστορ. Μέρος 1ο.

Ας σχεδιάσουμε έναν ενισχυτή ήχου, με τρανζίστορ, για να ενισχύσουμε την έξοδο μίας συσκευής με χαμηλή στάθμη εξόδου. Για παράδειγμα την έξοδο από την βαθμίδα αποδιαμόρφωσης ενός ραδιοφωνικού δέκτη, ένα μικρόφωνο, κτλ. Οι προδιαγραφές που θέλω να έχει ο ενισχυτής μου είναι:

  • Τροφοδοσία των 9 volts.
  • Κέρδος τάσης (προενίσχυση) τουλάχιστον 100.
  • Οδήγηση ενός μικρού ηχείου των 16 Ohm με τάση 5 Vp-p.
  • Εύρος 50 Hz έως 22 kHz.

Woofer

Continue reading

Posted in Electronics | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sharing your Internet safely.

I wanted to share my Internet access in order to facilitate anyone that needs an Internet connection. The obvious and easiest way would be to enable my ADSL router’s WiFi with no security option selected. This would give access to strangers to my local network. Not a nice thing. It would be really easy for someone to access files, sniff for other information etc. So… No. I quickly rejected this option.

I own two Thomson TG858 v8 ADSL routers. I knew that Thomson routers offer Telnet access through witch you can extensively configure it. After some reading, searching around and testing various options I found out that one can bind a specific Ethernet port to a new VLAN (DMZ). You can also apply Firewall rules for this VLAN. I could connect the second router to this Ethernet port. The second router would only act as a WiFi interface (it could be anything, not a TG585 router specifically).

It seemed that I could do what I wanted with my existing equipment. The first thing I had to do was to enable my Thomson’s Telnet access.

This is a representation of what I wanted to accomplish.

Internet_Sharing
Continue reading

Posted in Internet, Miscellaneous, Science | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Enabling Τelnet for Thomson TG585 v8 modem/router.

Recently I wanted to make some changes to my home modem/router that weren’t accessible through the router’s web interface. My router is a Thomson TG585 v8. I knew I could access advanced settings through Telnet. I tried to connect to the default Telnet port (23) with no success. A test with nmap didn’t revealed any other open ports. Telnet access was disabled for the specific version of the TG585. I also new from past experience that such options are included to the configuration back-up file of the router. To enable Telnet access I followed the steps described bellow.

Open the web interface (usually http://192.168.1.254 ) and select Thomson Gateway.
Telnet1

Continue reading

Posted in Miscellaneous | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Υπό-κύκλωμα με σύμβολο στο LTSpice.

PWM στο LTSpice.

Posted in Electronics | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

PWM στο LTSpice.

Αρκετές φορές είναι θεμιτή η χρήση PWM (Pulse Width Modulation) σε κάποιο πακέτο SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). Θα δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε στο LTSpice. Το κύκλωμα που παράγει μία PWM είναι αρκετά απλό. Έχουμε μία τάση που αυξάνεται γραμμικά (Vramp) και συγκρίνεται συνεχώς με μία άλλη τάση εισόδου (Vin). Όταν η αυξανόμενη τάση ξεπεράσει την τάση εισόδου τότε αλλάζει η κατάσταση της PWM τάσης. Από μηδέν σε μία μέγιστη τιμή. Αλλάζοντας την τάση εισόδου αλλάζουμε και το εύρος του παλμού (Duty Cycle) της PWM. Η διαδικασία γίνεται καλύτερα αντιληπτή στο παρακάτω γράφημα.

pwm

Continue reading

Posted in Electronics | Tagged , , , , | Leave a comment